Şizoid Kişilik Organizasyonu

depresyon

Şizoid Kişilik Organizasyonu Nedir?

Erken yetişkinlikte kendini göstermeye başlayan, geri çekilme, içe dönüklük, dosya ilişkilerden kopma, duygulanımda ve duygu ifadesinde yaşanan kısıtlama şeklinde ortaya çıkan örgütlenmedir.

Aile ilişkileri de dahil olmak üzere yakın ilişki kurmak istemez bundan zevk almazlar, genellikle yalnız başına yapılacak aktiviteleri seçerler ve sosyalleşmekten uzak dururlar, insanlarla tanışma ve yakınlaşmada isteksizlerdir, başkalarının düşünce ve yorumlarına karşı ilgisiz görünürler, genellikle sosyal ilişki gerektirmeyecek işlerde çalışmayı seçerler.

Şizoid kişilik örgütlenmesine sahip bireylerin önceliği kendilerini güvene almaktır.

Bağlanmaktan korkarlar çünkü bir başkasına bağlanmak ele geçirilme ve o kişinin hakimiyetine girme kaygısı uyandırmaktadır.

En güvenli ilişki hayal ettikleri, fantezilerinde olan ilişkilerdir, gerçek yaşam her zaman risklerle doludur. Kişiler, bu riskin içindeki boşlukta kaybolmaktan yoğun kaygı duyarlar.

Şizoid Kişilik Özellikleri

  • İçe dönüklük,
  • Birine bağlanmak ve güvenmekte zorluk,
  • Soğuk, duygusuz ve tuhaf olarak tanımlanma,
  • Genellikle yalnız vakit geçirmeyi tercih etme,
  • Biriyle o kadar yakın olma düşüncesinden aşırı ürkme,
  • Sosyal ilişkilerden kaçış,
  • Biriyle en yakın teması gerektiren ilişki biçimi olan cinsellikten kaçınma,
  • Çevresinde bulanan insanlar için tüm fedakarlıkları yapabilme,
  • Duygusallıkla ilgili kısımları kendine saklayıp dışarıya herhangi bir duygusal belirti vermekten kaçınma.

Şizoid bireyler her ne kadar ilişkilerden ürkse ve güvenli bulmasa da hep yakın ve güvenli bir ilişkinin hayalini kurmaktadırlar. O nedenle terapide oldukça etkili çalışıp içinde saklanıp kayboldukları buzdan kaleden çıkıp duygusal doyum yaşayabilecekleri bir hayata kavuşabilmektedirler.

Randevu Talep Edin