Narsistik Kişilik Organizasyonu

depresyon

Narsistik Kişilik Organizasyonu

Öz saygı, kendine güven, kendin, iyi hissetme, diğerleriyle olan ilişkisel mesafe ve yakınlığımızı dengelemek için belirli bir oranda narsisizim gereklidir. Narsisizm kişinin kendisini güçlü, zayıf yönleri ile olduğu gibi sevmesi, içinde bulunduğu koşullara rağmen daha iyisini talep edebilmesi, hedef koyup bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterebilme kapasitesidir. Sağlıklı narsisizmde kişi zayıflıkları, eksikliklerine rağmen kendini olduğu gibi kabul edebilir, başarısızlık ve kayıpları tolere edebilir.

Sağlıksız narsisizm söz konusu olduğunda kişi kendini sadece başarılı, üstün, hayran olunan, çevresinden olumlu onay ve geri bildirim alan ve hep mükemmel olan bir birey olarak iyi hissedebilmektedir. Üstünlük, onay, hayranlık, başarı ve mükemmellik onayı alamadığı her durum ve etkileşimde kişi kendini yetersiz, değersiz, hiçbir şeye layık olmayan biri olarak görebilir ve böyle hissetmeye karşı aşırı kırılgan olabilir. Kendilerine çok kötü hissettirecek bu kırılma duygusundan uzaklaşmak için de öfkeye yönelebilir ve kendini kötü hissettirenleri değersizleştirir, küçümser ve hakaret edebilir.

Sağlıklı bir birey olabilmek için öz değer gerçekliğimizin farkında olmalı ve yaşamımızı buna göre sürdürmeliyiz.

Narsisistik kişilik örgütlenmesine sahip olan bireyler kendisine aşırı değer yükleyerek büyüklenmeci bir tabloyla karşımıza çıkarlar.

  • Hep mükemmellik arayışı içindedirler. Mükemmellik asla ulaşılamayan bir hedef olduğundan içeriden kendilerine bu onayı veremez ve insan ilişkilerinde kendilerini hep onaylayacak, onlarla aynı fikirde olacak, fikirlerini ve beklentilerini tamamen onaylayıp karşılayacak ilişkiler kurma ihtiyacı hissederler.
  • Bu kişiler aslında bir parçalarını her yetersiz ve değersiz hissederler ve bütün enerjilerini negatif hislere temas etmekten kaçınmak için kullanırlar.
  • Dışarıdan nasıl göründüklerine odaklanırlar.
  • Dünyayla uyumlanmak yerine dünyanın onlara uyumlanmasını ister ve tüm beklentilerinin eksiksiz olarak karşılanmasını hak ettiklerini düşünürler.
  • Yetişme dönemlerinde etkili olan ebeveynlerin istek ve taleplerine göre hareket ederek, onların beklentileri doğrultusunda bir benlik oluşturur ve sonraki dönemlerde de diğerleri tarafından onaylanma isteğini sürdürürler.
  • Narsistik bireylerin geçmişine bakıldığında, soğuk ebeveynlere sahip oldukları görülür.
  • Çocuğu işlevsel hale getirmek için tüm imkanlarını kullanan fakat hislerinden hiç bahsetmeyen anne babalarla karşılaşırız. Çocuk böyle bir aile ortamında kendini ifade etmekte zorlanır ve engellenmiş hisseder, bu durum sonrasında öfke ve saldırganlığa evrilebilir.

Yukarıda sıralanan konuların tümü narsist kişilik organizasyonu terapisinde birlikte çalışabiliriz.

Randevu Talep Edin