Genç Birey Terapileri

suadiye psikolog ergen terapisi

Bireysel Ergenlik Terapisi Nedir?

Ergenlik terapisi, genellikle 12-18 yaş aralığında ergenlik çağındaki bireyler ile yapılan bir terapi türüdür. Ergenlik terapisinde, terapistler ergenlik çağındaki bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına, isteklerini fark etmelerine yardımcı olarak, onları farklı bir pencereden bakmaya yönlendirmektedir

Ergen terapisinde, ergenler yaşadıkları zorluklara karşı farklı bir bakış açıları geliştirerek, sorunlarının neden kaynaklandığını anlayacak, sorunlarının çözümü ile ilgili farklı yollar geliştirecekler ve bunların sonucunda hem kendileri ile barışacaklar hem de çevreleri ile daha iyi ilişkiler kurabileceklerdir.

Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar

• Terapi süreci, terapistin danışana ne yapması gerektiğini söylediği, tavsiyeler, öğütler verdiği bir süreç değildir.
• Terapist, danışanı yargılamaz, eleştirmez ve danışanın yaptığı davranışlardan dolayı onu suçlamaz.
• Terapist, danışanı belli bir düşünce kalıbında düşünmeye ve belli bir davranış şekli çerçevesinde davranmaya teşvik etmez.
• Terapist, danışanın kendi düşünce ve davranış şekillerini bulmasında, fark etmesindeki yol göstericidir.

• Aile ile olan ilişkiler
• Arkadaşlık ilişkileri
• Sınav kaygısı
• Stres ve kaygı
• Motivasyon eksikliği
• Takıntılı düşünceler ve hareketler
• Cinsel kimlik problemleri
• Özgüven problemi
• Panik bozukluk
• Sosyal kaygı veya daha ileri düzeyde sosyal fobi

• Uyku problemleri
• Yeme bozuklukları
• Ders çalışma alışkanlığının kazandırılamaması
• Başarısızlık korkusu
• Dikkat ve konsantrasyon eksikliği
• Öğrenme zorluğu
• Duygu durumunu kontrol edemem
• Öfke problemi
• Zorbalık

Ergen Terapisi Neden Gereklidir?

Ergen terapisi, bireyin yaşadığı ergenlik dönemi daha kolay atlatması, bu dönemde yaşadıkları zorlukları büyümeden atlatması, kendini tanıması, ne istediğini keşfetmesi için gereklidir. Ergen terapisi, bireylerin çocukluk döneminde veya ergenlik döneminde yaşadıkları sorunları ve zorlukları, daha fazla büyümeden ve yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlar ve rahatsızlıklar halinde karşılarına çıkmadan çözüme ulaşması için gerekli bir terapidir.

Ergenlik Terapisi Randevusu Talep Edin